Padró habitants

Categoria:
  1. Volant o certificat d'empadronament
    Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.