Padró habitants

Categoria:
 1. Canvi de domicili dins dels mateix municipi
  Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.
 2. Volant d'empadronament actual
  Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.
 3. Volant d'empadronament històric
  Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.
 4. Volant de convicència actual
  Document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants.
 5. Volant de convicència històrica
  Document emès per l'Ajuntament que acredita les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada.