Atenció a la ciutadania

Categoria:
 1. Verificació i descàrrega de documents (CSV:còdi segur de verificació)
   http://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vallcebre    
 2. Casament civil
  Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament.
 3. Instància genèrica
  Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi …
 4. Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
  Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.
 5. Queixes, suggeriments i propostes
  La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així…
 6. Sol·licitud d'accés a la informació pública
  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa …
 7. Còpies compulsades de documents municipals
  Consisteix en l'emissió del duplicat d'un document original que estigui en poder de l'Ajuntament, compulsat o autenticat per aquest Ajuntament.