Tràmits

Categoria:
 1. Verificació i descàrrega de documents (CSV:còdi segur de verificació)
   http://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vallcebre    
 2. Casament civil
  Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament.
 3. Instància genèrica
  Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi …
 4. Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
  Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.
 5. Queixes, suggeriments i propostes
  La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així…
 6. Sol·licitud d'accés a la informació pública
  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa …
 7. Canvi de domicili dins dels mateix municipi
  Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.
 8. Còpies compulsades de documents municipals
  Consisteix en l'emissió del duplicat d'un document original que estigui en poder de l'Ajuntament, compulsat o autenticat per aquest Ajuntament.
 9. Volant d'empadronament actual
  Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.
 10. Volant d'empadronament històric
  Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.
 11. Volant de convicència actual
  Document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants.
 12. Volant de convicència històrica
  Document emès per l'Ajuntament que acredita les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada.
 13. Certificat d'antiguitat i legalitat
  Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que justifica l'antiguitat i legalitat d'un immoble, document necessàri en el moment de la venda, per poder-lo inscriure al Registre de la …
 14. Certificat de qualificació urbanísitca
  Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir.